Turbo The Munchkin Sleeping in DIY Cat Bed

DIY Cat Bed and Turbo The Munchkin Cat

Turbo the Munchkin cat sleeping in his DIY cat bed.